grużlica - www.familypharm.pl

Przejdź do treści

Menu główne:


            Gruźlica – jedna z chorób   wzbudzających  strach przez stulecia. Profilaktyka ( szczepienia), dostępne nowoczesne metody diagnostyki i terapii sprawiły że rokowania  są bardziej optymistyczne. Jednak terapia jest trudna ,  często trwa miesiące a nawet lata. W Polsce notuje się co roku 7500 przypadków zachorowań  rocznie z czego około 600 kończy się zgonem.  Ogniska głównie umiejscowione są  w płucach gdzie prątki ( patogeny choroby) znajdują optymalne środowisko do namnażania i rozwoju.
Jeżeli dojdzie do zakażenia szczepem opornym na leki przeciwgruźlicze mamy do czynienia z  opornością  pierwotną. Ale często w wyniku błędu ludzkiego  rozwija się oporności wtórna.  

Jej przyczyny są różne. Najczęściej to:
 
- nieprawidłowe przyjmowanie leków
 
- słaba jakość przepisanych preparatów,
 
- złe wchłanianie spowodowane wyniszczeniem, chorobami współistniejącymi  czy też niewydolnością  nerek czy wątroby
 
- zbyt małe lub zbyt duże dawki stosowanych leków
 
- przerwy w terapii
 
- brak ustandaryzowanych zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia
 
- zbyt wczesne zakończenie leczenia
 
Celem poprawienia wskaźników wyleczalności WHO wiele lat temu wprowadziło DOT (directly observed therapy) zmienioną później na nową strategię walki z gruźlicą zwaną DOTS (directly observed treatment short--course).Jej założenia zawierają się w pięciu punktach:
 
1. Programy leczenia gruźlicy wspierane przez czynniki rządowe
 
2. Funkcjonowanie dobrze wyposażonych laboratoriów badających prątki
 
3. Leczenie standaryzowane, prowadzone pod ścisłym nadzorem służb medycznych
 
4. Stosowanie leków przeciwprątkowych najwyższej jakości
 
5. Monitorowanie i analiza systemu leczenia

 
Bardzo istotne są systemowe rozwiązania za które odpowiedzialne są rządy poszczególnych państw. Wymaga to współdziałania  zarówno środowisk  medycznych jak i ugrupowań politycznych . Istotne jest szerzenie świadomości wśród społeczeństw na temat szczepień przeciwko gruźlicy i szeroko rozumianej profilaktyki.
,  często trwa miesiące a nawet lata. W Polsce notuje się co roku 7500  
przypadków zachorowań  rocznie z czego około 600 kończy się zgonem.  Ogniska głównie  
umiejscowione są  w płucach gdzie prątki ( patogeny choroby) znajdują optymalne środowisko do  
namnażania i rozwoju.
Jeżeli dojdzie do zakażenia szczepem opornym na leki przeciwgruźlicze mamy do czynienia z   
opornością  pierwotną. Ale często w wyniku błędu ludzkiego  rozwija się oporności wtórna.  Jej  
przyczyny są różne. Najczęściej to:
nieprawidłowe przyjmowanie leków  
słaba jakość przepisanych preparatów,  
złe wchłanianie spowodowane wyniszczeniem, chorobami współistniejącymi  czy też  
niewydolnością  nerek czy wątroby
zbyt małe lub zbyt duże dawki stosowanych leków
przerwy w terapii
brak ustandaryzowanych zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia
zbyt wczesne zakończenie leczenia
Celem poprawienia wskaźników wyleczalności WHO wiele lat temu wprowadziło DOT (directly  
observed therapy) zmienioną później na nową strategię walki z gruźlicą zwaną DOTS (directly  
observed treatment short--course). Jej założenia  zawierają się w pięciu punktach:
1.
Programy leczenia gruźlicy wspierane przez czynniki rządowe
2.
Funkcjonowanie dobrze wyposażonych laboratoriów badających prątki
3.
Leczenie standaryzowane, prowadzone pod ścisłym nadzorem służb medycznych
4.
Stosowanie leków przeciwprątkowych najwyższej jakości
5.
Monitorowanie i analiza systemu leczenia
Bardzo istotne są systemowe rozwiązania za które odpowiedzialne są rządy poszczególnych państw.  
Wymaga to współdziałania  zarówno środowisk  medycznych jak i ugrupowań politycznych . Istotne  
jest szerzenie świadomości wśród społeczeństw na temat szczepień przeciwko gruźlicy i szeroko  
rozumianej profilaktyki.
Gruźlica – jedna z chorób   wzbudzających  strach przez stulecia. Profilaktyka ( szczepienia) ,   
dostępne nowoczesne metody diagnostyki i terapii sprawiły że rokowania  są bardziej optymistyczne.  
Jednak terapia jest trudna ,  często trwa miesiące a nawet lata. W Polsce notuje się co roku 7500  
przypadków zachorowań  rocznie z czego około 600 kończy się zgonem.  Ogniska głównie  
umiejscowione są  w płucach gdzie prątki ( patogeny choroby) znajdują optymalne środowisko do  
namnażania i rozwoju.
Jeżeli dojdzie do zakażenia szczepem opornym na leki przeciwgruźlicze mamy do czynienia z   
opornością  pierwotną. Ale często w wyniku błędu ludzkiego  rozwija się oporności wtórna.  Jej  
przyczyny są różne. Najczęściej to:
nieprawidłowe przyjmowanie leków  
słaba jakość przepisanych preparatów,  
złe wchłanianie spowodowane wyniszczeniem, chorobami współistniejącymi  czy też  
niewydolnością  nerek czy wątroby
zbyt małe lub zbyt duże dawki stosowanych leków
przerwy w terapii
brak ustandaryzowanych zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia
zbyt wczesne zakończenie leczenia
Celem poprawienia wskaźników wyleczalności WHO wiele lat temu wprowadziło DOT (directly  
observed therapy) zmienioną później na nową strategię walki z gruźlicą zwaną DOTS (directly  
observed treatment short--course). Jej założenia  zawierają się w pięciu punktach:
1.
Programy leczenia gruźlicy wspierane przez czynniki rządowe
2.
Funkcjonowanie dobrze wyposażonych laboratoriów badających prątki
3.
Leczenie standaryzowane, prowadzone pod ścisłym nadzorem służb medycznych
4.
Stosowanie leków przeciwprątkowych najwyższej jakości
5.
Monitorowanie i analiza systemu leczenia
Bardzo istotne są systemowe rozwiązania za które odpowiedzialne są rządy poszczególnych państw.  
Wymaga to współdziałania  zarówno środowisk  medycznych jak i ugrupowań politycznych . Istotne  
jest szerzenie świadomości wśród społeczeństw na temat szczepień przeciwko gruźlicy i szeroko  
rozumianej profilaktyki.

Gruźlica – jedna z chorób   wzbudzających  strach przez stulecia. Profilaktyka ( szczepienia) ,
dostępne nowoczesne metody diagnostyki i terapii sprawiły że rokowania  są bardziej optymistyczne.  
Jednak terapia jest trudna ,  często trwa miesiące a nawet lata. W Polsce notuje się co roku 7500  
przypadków zachorowań  rocznie z czego około 600 kończy się zgonem.  Ogniska głównie  
umiejscowione są  w płucach gdzie prątki ( patogeny choroby) znajdują optymalne środowisko do  
namnażania i rozwoju.
Jeżeli dojdzie do zakażenia szczepem opornym na leki przeciwgruźlicze mamy do czynienia z   
opornością  pierwotną. Ale często w wyniku błędu ludzkiego  rozwija się oporności wtórna.  Jej  
przyczyny są różne. Najczęściej to:
nieprawidłowe przyjmowanie leków  
słaba jakość przepisanych preparatów,  
złe wchłanianie spowodowane wyniszczeniem, chorobami współistniejącymi  czy też  
niewydolnością  nerek czy wątroby
zbyt małe lub zbyt duże dawki stosowanych leków
przerwy w terapii
brak ustandaryzowanych zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia
zbyt wczesne zakończenie leczenia
Celem poprawienia wskaźników wyleczalności WHO wiele lat temu wprowadziło DOT (directly  
observed therapy) zmienioną później na nową strategię walki z gruźlicą zwaną DOTS (directly  
observed treatment short--course). Jej założenia  zawierają się w pięciu punktach:
1.
Programy leczenia gruźlicy wspierane przez czynniki rządowe
2.
Funkcjonowanie dobrze wyposażonych laboratoriów badających prątki
3.
Leczenie standaryzowane, prowadzone pod ścisłym nadzorem służb medycznych
4.
Stosowanie leków przeciwprątkowych najwyższej jakości
5.
Monitorowanie i analiza systemu leczenia
Bardzo istotne są systemowe rozwiązania za które odpowiedzialne są rządy poszczególnych państw.  
Wymaga to współdziałania  zarówno środowisk  medycznych jak i ugrupowań politycznych . Istotne  
jest szerzenie świadomości wśród społeczeństw na temat szczepień przeciwko gruźlicy i szeroko  
rozumianej profilaktyki.

znie z czego około 600 kończy się zgonem.  Ogniska głównie  
umiejscowione są  w płucach gdzie prątki ( patogeny choroby) znajdują optymalne środowisko do  
namnażania i rozwoju.
Jeżeli dojdzie do zakażenia szczepem opornym na leki przeciwgruźlicze mamy do czynienia z   
opornością  pierwotną. Ale często w wyniku błędu ludzkiego  rozwija się oporności wtórna.  Jej  
przyczyny są różne. Najczęściej to:
nieprawidłowe przyjmowanie leków  
słaba jakość przepisanych preparatów,  
złe wchłanianie spowodowane wyniszczeniem, chorobami współistniejącymi  czy też  
niewydolnością  nerek czy wątroby
zbyt małe lub zbyt duże dawki stosowanych leków
przerwy w terapii
brak ustandaryzowanych zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia
zbyt wczesne zakończenie leczenia
Celem poprawienia wskaźników wyleczalności WHO wiele lat temu wprowadziło DOT (directly  
observed therapy) zmienioną później na nową strategię walki z gruźlicą zwaną DOTS (directly  
observed treatment short--course). Jej założenia  zawierają się w pięciu punktach:
1.
Programy leczenia gruźlicy wspierane przez czynniki rządowe
2.
Funkcjonowanie dobrze wyposażonych laboratoriów badających prątki
3.
Leczenie standaryzowane, prowadzone pod ścisłym nadzorem służb medycznych
4.
Stosowanie leków przeciwprątkowych najwyższej jakości
5.
Monitorowanie i analiza systemu leczenia
Bardzo istotne są systemowe rozwiązania za które odpowiedzialne są rządy poszczególnych państw.  
Wymaga to współdziałania  zarówno środowisk  medycznych jak i ugrupowań politycznych . Istotne  
jest szerzenie świadomości wśród społeczeństw na temat szczepień przeciwko gruźlicy i szeroko  
rozumianej profilaktyki.
Gruźlica – jedna z chorób   wzbudzających  strach przez stulecia. Profilaktyka ( szczepienia) ,   
dostępne nowoczesne metody diagnostyki i terapii sprawiły że rokowania  są bardziej optymistyczne.  
Jednak terapia jest trudna ,  często trwa miesiące a nawet lata. W Polsce notuje się co roku 7500  
przypadków zachorowań  rocznie z czego około 600 kończy się zgonem.  Ogniska głównie  
umiejscowione są  w płucach gdzie prątki ( patogeny choroby) znajdują optymalne środowisko do  
namnażania i rozwoju.
Jeżeli dojdzie do zakażenia szczepem opornym na leki przeciwgruźlicze mamy do czynienia z   
opornością  pierwotną. Ale często w wyniku błędu ludzkiego  rozwija się oporności wtórna.  Jej  
przyczyny są różne. Najczęściej to:
nieprawidłowe przyjmowanie leków  
słaba jakość przepisanych preparatów,  
złe wchłanianie spowodowane wyniszczeniem, chorobami współistniejącymi  czy też  
niewydolnością  nerek czy wątroby
zbyt małe lub zbyt duże dawki stosowanych leków
przerwy w terapii
brak ustandaryzowanych zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia
zbyt wczesne zakończenie leczenia
Celem poprawienia wskaźników wyleczalności WHO wiele lat temu wprowadziło DOT (directly  
observed therapy) zmienioną później na nową strategię walki z gruźlicą zwaną DOTS (directly  
observed treatment short--course). Jej założenia  zawierają się w pięciu punktach:
1.
Programy leczenia gruźlicy wspierane przez czynniki rządowe
2.
Funkcjonowanie dobrze wyposażonych laboratoriów badających prątki
3.
Leczenie standaryzowane, prowadzone pod ścisłym nadzorem służb medycznych
4.
Stosowanie leków przeciwprątkowych najwyższej jakości
5.
Monitorowanie i analiza systemu leczenia
Bardzo istotne są systemowe rozwiązania za które odpowiedzialne są rządy poszczególnych państw.  
Wymaga to współdziałania  zarówno środowisk  medycznych jak i ugrupowań politycznych . Istotne  
jest szerzenie świadomości wśród społeczeństw na temat szczepień przeciwko gruźlicy i szeroko  
rozumianej profilaktyki.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego